BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Sunday, October 25, 2009

TUGASAN KELAS

MENGAPA KAJIAN ADALAH PENTING BAGI GURU?

1. Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya.

2. Dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan.

3. Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pencapaian objektif dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaik amalan sendiri.

4. Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang lebih aktif dan efektif.

5. Dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baharu, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum.

6. Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan dan merapatkan perhubungan antara guru yang terlibat melalui kerjasama secara kolaboratif.

7. Mampu meningkatkan mutu pendidikan negara seiring dengan JERIS ( Jasmani, Emosi, Rohani, Intelektual dan Sosial ).

8. Dapat mengenal pasti masalah samada berpunca dari segi pengajaran dan pembelajaran serta masalah yang melibatkan pelajar sekaligus mampu menjana idea untuk mencari penyelesaian kepada masalah tersebut.

9. Dapat mempelajari teknik dan kemahiran cara pengumpulan data serta menjana idea baru yang lebih kreatif, kritis dan inovatif.

10. Menjadi sumber rujukan kepada guru-guru yang lain dan dapat berkongsi ilmu dengan mereka.

MAKSUD KAJIAN TINDAKAN
 • Intervensi berskala kecil ke dalam fungsi dunia sebenar dan melihat kesan-kesan intervensi ini.
 • Kajian tindakan adalah berdasarkan sesuatu situasi iaitu menganalisis sesuatu masalah dan cuba mengatasinya dalam konteks itu.
 • Bersifat kolaboratif iaitu sepasukan pengkaji dan guru bekerjasama dalam sesuatu projek.
 • Kajian ini berunsurkan penglibatan iaitu ahli pasukan mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung
KONSEP KAJIAN TINDAKAN
 • Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif; dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri,
 • Meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan (Kemmis dan Mctaggart, 1988) Menurut mereka, penyelidikan tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat - tinjauan, perancangan, pelaksanaan dan refleksi.
 • McNiff (1988) mentafsirkan kajian tindakan sebagai satu pendekatan bagi memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri,
 • Menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama.
 • Somekh (1989) menyatakan kajian tindakan sebagai satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai pengkaji dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.
CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN
 • Zuber-Skeritt (1992) mendefinisikan kajian tindakan dengan menggunakan CRASP
 • Critical collaboration enquiry by
 • Reflective practitioners who are
 • Accountable in making the results of their enquiry public
 • Self evaluative in the practice and engaged in
 • Participative problem solving and continuing professional development
AKTIVITI 5

MENGAPA GURU PELATIH/NOVIS/BERPENGALAMAN PERLU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN?
 • Membantu guru menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran pembelajaran
 • Memperkembangkan kemahiran professional guru khususnya mengenal pasti teknik atau kaedah pembelajaran yang berkesan
 • Memberi peluang utk mengukuhkan asas pengetahuan profesion perguruan
 • Menyelesaikan masalah-masalah profesional tanpa arahan luar
 • Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin
 • Meningkatkan amalan-amalan professional. Dengan itu mempunyai hakmilik (ownership) dalam memperkenalkan amalan-amalan yang berkesan. Diberikan kuasa utk membuat keputusan (empowerment)
 • Membawa pembaharuan dan kemajuan melalui refleksi kendiri dan usaha sendiri
 • Meningkatkan daya keyakinan diri melalui usaha berkongsi pengalaman. Boleh perbaiki prestasi dan kepuasan kerja
 • Memberi peluang kepada guru utk menjadi agen perubahan dengan membuat refleksi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan diri.
 • Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya;
 • Dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan;
 • Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif mereka dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri;
 • Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif;
 • Dapat menyediakan guru, sebagai pengkaji yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum;
 • Membentukkan budaya penyelidiakn sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan ; dan
 • Merapatkan tali silatulrahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama secara kolaboratif.
MODEL-MODEL KAJIAN TINDAKAN

1) Model Lewin's
2) Model McKernan's
3) Model Kemmis's
4) Model Ebbutt's
5) Model Elliot's

0 comments: